Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 10η γιορτή μανιταριών 16/10/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων 16/10/18
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 12/10/18
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Ε Έβρου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 08/10/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Έβρου, στο κολυμβητήριο Ορεστιάδας, σχολικού έτους 2018-2019 08/10/18
6 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2018» (CPV-44811000-8) και (CPV-34922110-0) 05/10/18
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων με την Π.Α.Μ.Θ. έτους 2019 05/10/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού υλικού, υλικού εκτυπώσεων και σχεδίων, ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης 500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας 04/10/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών ΠΕ Έβρου, με ταξι στη Σαμοθράκη, σχολικού έτους 2018-2019 03/10/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 ΠΕ Έβρου 02/10/18

Σελίδα 1 από 68