Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών & εξαρτημάτων 21/02/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος 21/02/18
3 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του υποέργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 21/02/18
4 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή switch στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε Έβρου 20/02/18
5 Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 20/02/18
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης (βάψιμο σιδηροκατασκευών) στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε Έβρου 16/02/18
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών προμήθειας υγρών καύσιμων (πετρελαίου κίνησης & αμόλυβδης βενζίνης) 14/02/18
8 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε Έβρου 13/02/18
9 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιτραπέζιων βάσεων στήριξης Η/Υ για τις ανάγκες των Γραφείων Υποστήριξης Αντιπεριφερειάρχη Έβρου 13/02/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μιας (1) κινητής web camera 13/02/18

Σελίδα 1 από 53