Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Ανακοίνωση (Αφορά την αριθ.06/2019 Διακήρυξη του Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου 21/05/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την προμήθεια ανταλλακτικών - έλεγχο - επισκευή & service φωτοαντιγραφικού μηχανήματος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 20/05/19
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δέκα(10) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (κεντρικές μονάδες,οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια,software) και επιπλέον τεσσάρων (04) οθονών για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Έβρου 13/05/19
4 Ανακοίνωση (Αφορά την Αριθ. 04/2019 διακήρυξη διενέργειας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στέγασης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε Έβρου) 10/05/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής για τις ανάγκες της Π.Ε Έβρου 30/04/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Ε Έβρου για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 23/04/19
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών της Π.Ε Έβρου σε όλο το νομό 23/04/19
8 Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση «Πολιτιστικά δρώμενα στην ορεινή Θράκη» 16/04/19
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) δοχείου μεταφοράς υγρού αζώτου 15/04/19
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά υγρού αζώτου για την εκτέλεση του προγράμματος τεχνητής σπερματέγχυσης για το έτος 2019 15/04/19

Σελίδα 1 από 81