Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2019» (CPV-44113900-4) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου 13/11/19
2 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2019» (CPV-44811000-8), (CPV- 34922110-0) και (CPV-44832000-1) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου 13/11/19
3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1.500,00 ΤΟΝΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΈΒΡΟΥ 2019 - 2020 13/11/19
4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.500,00 ΤΟΝΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΈΒΡΟΥ 2019 - 2020 13/11/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λιπαντικών-γράσων για τα συνεργεία του τμήματος συγκοινωνιακών έργων της Δ/νσης τεχνικών έργων (cpv 24951000-5 γράσα και λιπαντικά) 13/11/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων υπηρεσιών της Π.Ε Έβρου 12/11/19
7 Ανακοίνωση Αφορά την αριθ. 09/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32Α του Ν. 4412/16, της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου 11/11/19
8 Ανακοίνωση σχετικά με την αριθ. 09_2019 διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32Α της Π.Ε. Έβρου 08/11/19
9 Ανακοίνωση (Αφορά την αριθ. 09/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32Α του Ν. 4412/16, της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου) 07/11/19
10 Ανακοίνωση 2 Αφορά την αριθ. 08/2019 Διακήρυξη του Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου 05/11/19

Σελίδα 1 από 93