Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου 20/09/19
2 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκθέσεις 2020 17/09/19
3 Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου 16/09/19
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού, υλικού εκτυπώσεων και σχεδίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 12/09/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανταλλακτικά Η/Υ 11/09/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έξι (06) sanners, ενός (01) εκτυπωτή έγχρωμου και δύο (02) projectors για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Έβρου 09/09/19
7 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικού για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου 04/09/19
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας καυσόξυλων για τα εργοτάξια Αλεξανδρούπολης - Άνθειας και Σοφικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου (cpv:03413000-8 καυσόξυλα) 04/09/19
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την : Παροχή υπηρεσιών - εργασιών επισκευής κεντρικού πίρου και δαχτυλιδιών για τον κεντρικό βραχίονα του εκσκαφέα ΜΕ 123156 ΙΧ 04/09/19
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την : Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών - εργασιών επισκευής για τα φορτηγά αυτοκίνητα KHH 6513 KHY 5389 KHH4103 KHH4102 04/09/19

Σελίδα 1 από 90