Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 15.10-19.10.2018 16/10/18
2 Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»(ΑΔΑ: 6ΔΟΙ4653ΠΓ-ΩΩΖ) 11/10/18
3 Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της Πρόσκλησης της δράσης 10.1.07 (ΟΡΥΖΩΝΕΣ(ΑΔΑ: 6ΤΞ34653ΠΓ-5Δ4) 11/10/18
4 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 08.10-12.10.2018 08/10/18
5 Ανάρτηση αποτελεσμάτων οριστικού πίνακα της Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 08/10/18
6 Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» 05/10/18
7 2o δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια 05/10/18
8 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ» 05/10/18
9 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΚΕΣΣΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» 05/10/18
10 Έκθεση Eπιθεώρησης Aυτοψίας - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 03/10/18

Σελίδα 1 από 168