Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Έκθεση Αυτοψίας 03-12-2018 ελέγχου αρ. γνωστοποίησης 1005569 (ver.1), αρ. πρωτ. 4465/21-11-2018 λειτουργίας κέντρου αποθήκευσης-διανομής (αποθήκη χονδρικού εμπορίου) στο 2ο χλμ. Αλεξ/πολης - Μαϊστρου 18/12/18
2 4ο Χριστουγεννιάτικο Χορωδιακό Φεστιβάλ Νέων 17/12/18
3 4ο Χριστουγεννιάτικο Χορωδιακό Φεστιβάλ Νέων 13/12/18
4 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 5ης πληρωμής έτους 2012 δικαιούχων παραγωγών για τη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», Ανειλημμένων Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Μέτρου Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του ΠΑΑ 2014-2020 12/12/18
5 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2017 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών της Δράσης 2.3 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Παραγωγή καπνού» της 5597/11-03-2013 πρόσκλησης, Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 06/12/18
6 Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.07 “ Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες” 06/12/18
7 Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.04 “ Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα” 06/12/18
8 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών για διαγωνιστικές διαδικασίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το οικονομικό έτος 2019 04/12/18
9 Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικών/παροχής υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών που πραγματοποιούνται με ευθύνη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου 29/11/18
10 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΠΑΜΟΥΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ» 27/11/18

Σελίδα 1 από 171