Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Απόφαση επικαιροποίησης αναγνώρισης Ο.Π. ΑΣΠΕ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ Ν. ΒΥΣΣΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 14/02/19
2 Πρόθεση εθελοντικής συμμετοχής εκπαιδευτών στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υποψηφίων θετών γονέων 05/02/19
3 Δυνατότητα διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων σε δηλώσεις καλλιέργειας έτους 2018 για δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του ΠΑΑ 2014-2020» 31/01/19
4 Ανακοίνωση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου 29/01/19
5 Λήψη μέτρων αυτοπροστασίας 25/01/19
6 Διενέργεια εξετάσεων Βοηθών Φαρμακείου περιόδου Φεβρουαρίου 2019 18/01/19
7 Ανακοίνωση για την υποβολή τροποποιήσεων μεταβιβάσεων για το 2019 15/01/19
8 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΓΚΟΡ» 14/01/19
9 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2019 10/01/19
10 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο.Ε.» 04/01/19

Σελίδα 1 από 172