Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πληρωμές Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-RICA για το έτος 2016 15/11/18
2 Από σήμερα η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μεταβιβάσεων – τροποποιήσεων της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» 05/11/18
3 Οδηγίες συμμετοχής στο Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα έτους 2019 για τις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών και Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» 18/10/18
4 Ορθή επανάληψη απόφασης αναγνώρισης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κοινής Χρήσης Μηχανημάτων Τυχερού Έβρου 18/10/18
5 Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»(ΑΔΑ: 6ΔΟΙ4653ΠΓ-ΩΩΖ) 11/10/18
6 Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της Πρόσκλησης της δράσης 10.1.07 (ΟΡΥΖΩΝΕΣ(ΑΔΑ: 6ΤΞ34653ΠΓ-5Δ4) 11/10/18
7 Ανάρτηση αποτελεσμάτων οριστικού πίνακα της Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 08/10/18
8 Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» 05/10/18
9 2o δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια 05/10/18
10 Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια 01/10/18

Σελίδα 1 από 32