Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Ανακοίνωση 1/2019 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πρόσληψης εργατικού προσωπικού στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2019 20/05/19
2 Απόφαση αναγνώρισης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρωματικών φυτών Αλεξανδρούπολης 13/05/19
3 Απόφαση αναγνώρισης Ομάδας Παραγωγών Σιτηρών 13/05/19
4 Ενημέρωση αγροτών κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2019 17/04/19
5 2η Τροποποίηση της αρ. 160/9-1-2019 (ΦΕΚ 18/Β/2019) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» 01/04/19
6 1η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης–φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014–2020» 06/03/19
7 Προβολή τροποποιήσεων – μεταβιβάσεων για τη δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» 01/03/19
8 Οδηγίες για την αντιμετώπιση παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού Potato Stolbur Phytolplasma (Candidatus Phytoplasma Solani) σε φυτά λεβάντας 20/02/19
9 Δυνατότητα διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων σε δηλώσεις καλλιέργειας έτους 2018 για δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του ΠΑΑ 2014-2020» 31/01/19
10 Ανακοίνωση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου 29/01/19

Σελίδα 1 από 34