Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Απόφαση αναγώρισης της Ομ.Π. «Ομάδα Παραγωγών Αλεξανδρούπολης Αρωμαρτικών Φυτών» 09/07/18
2 Ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού Δακοκτονία 2018 28/06/18
3 Eνημέρωση σηροτρόφων 30/05/18
4 Άρση απαγόρευσης αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων 16/05/18
5 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 2ης πληρωμής έτους 2016 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία », Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 13/04/18
6 Τροποποίηση τρεχουσών Προσκλήσεων των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.& Θ.) 2014-2020 ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 08/03/18
7 Τροποποίηση τρεχουσών Προσκλήσεων των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.& Θ.) 2014-2020 ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 13/12/17
8 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2016 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία », Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 13/12/17
9 Ανάρτηση κατάστασης πληρωμών έτους 2016 δικαιούχων παραγωγών σακχαρότευτλων 08/12/17
10 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2016 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών των δράσεων 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές » και της Δράσης 2.3 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Παραγωγή καπνού» 07/12/17

Σελίδα 1 από 30