Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια βαμβακιού 2019 12/07/19
2 Γεωργική Προειδοποίηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου αναφορικά με την καλλιέργεια της ελιάς 12/07/19
3 Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.07 “ Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες” 10/06/19
4 Ενημερωτική εκδήλωση για τη λεβάντα 06/06/19
5 4η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020» 31/05/19
6 3η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 29/05/19
7 Ανακοίνωση 1/2019 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πρόσληψης εργατικού προσωπικού στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2019 20/05/19
8 Απόφαση αναγνώρισης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρωματικών φυτών Αλεξανδρούπολης 13/05/19
9 Απόφαση αναγνώρισης Ομάδας Παραγωγών Σιτηρών 13/05/19
10 Ενημέρωση αγροτών κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2019 17/04/19

Σελίδα 1 από 34