Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 1η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης–φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014–2020» 06/03/19
2 Προβολή τροποποιήσεων – μεταβιβάσεων για τη δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» 01/03/19
3 Οδηγίες για την αντιμετώπιση παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού Potato Stolbur Phytolplasma (Candidatus Phytoplasma Solani) σε φυτά λεβάντας 20/02/19
4 Δυνατότητα διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων σε δηλώσεις καλλιέργειας έτους 2018 για δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του ΠΑΑ 2014-2020» 31/01/19
5 Ανακοίνωση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου 29/01/19
6 Ανακοίνωση για την υποβολή τροποποιήσεων μεταβιβάσεων για το 2019 15/01/19
7 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 5ης πληρωμής έτους 2012 δικαιούχων παραγωγών για τη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», Ανειλημμένων Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Μέτρου Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του ΠΑΑ 2014-2020 12/12/18
8 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2017 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών της Δράσης 2.3 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Παραγωγή καπνού» της 5597/11-03-2013 πρόσκλησης, Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 06/12/18
9 Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.07 “ Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες” 06/12/18
10 Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.04 “ Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα” 06/12/18

Σελίδα 1 από 33