Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Τροποποίηση τρεχουσών Προσκλήσεων των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.& Θ.) 2014-2020 ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 13/12/17
2 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2016 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία », Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 13/12/17
3 Ανάρτηση κατάστασης πληρωμών έτους 2016 δικαιούχων παραγωγών σακχαρότευτλων 08/12/17
4 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2016 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών των δράσεων 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές » και της Δράσης 2.3 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Παραγωγή καπνού» 07/12/17
5 Πρόσκληση για συμμετοχή στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» της δράσης «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και σχετική ενημερωτική ομιλία 10/11/17
6 2ο Τακτικό Δελτίο Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας 2017 13/10/17
7 Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 11/10/17
8 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη επενδυτικών σχεδίων που αφορούν αλιευτικά σκάφη θάλασσας και ποταμού στα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.& Θ.) 2014-2020 06/10/17
9 Απαγόρευση αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στις ζώνες Κ2 και Κ3 21/09/17
10 Ανάρτηση κατάστασης πληρωμών έτους 2015 δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 2.3(Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013 08/09/17

Σελίδα 1 από 30