Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Ανακοίνωση για την υποβολή τροποποιήσεων μεταβιβάσεων για το 2019 15/01/19
2 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 5ης πληρωμής έτους 2012 δικαιούχων παραγωγών για τη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», Ανειλημμένων Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Μέτρου Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του ΠΑΑ 2014-2020 12/12/18
3 Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής έτους 2017 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών της Δράσης 2.3 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Παραγωγή καπνού» της 5597/11-03-2013 πρόσκλησης, Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 06/12/18
4 Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.07 “ Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες” 06/12/18
5 Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.04 “ Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα” 06/12/18
6 Πληρωμές Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ-RICA για το έτος 2016 15/11/18
7 Από σήμερα η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μεταβιβάσεων – τροποποιήσεων της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» 05/11/18
8 Οδηγίες συμμετοχής στο Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα έτους 2019 για τις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών και Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» 18/10/18
9 Ορθή επανάληψη απόφασης αναγνώρισης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κοινής Χρήσης Μηχανημάτων Τυχερού Έβρου 18/10/18
10 Απόφαση Ένταξης Πράξεων για τους δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»(ΑΔΑ: 6ΔΟΙ4653ΠΓ-ΩΩΖ) 11/10/18

Σελίδα 1 από 33