Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για το έργο «ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΤΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 16/11/17
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εκτύπωσης εντύπων για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου με διαδικασία απευθείας ανάθεσης 13/11/17
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για εργαστήρια ΑΦΦ 1η ΚΑΤ 03/11/17
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για εργαστήρια ΑΦΦ 03/11/17
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για το «2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών» που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη απο την ΔΑΟΚ Έβρου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 04/09/17
6 Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 29 ατόμων 23/06/17
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αναλώσιμου είδους ανταλλακτικών για εκτυπωτές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 24/05/17
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για τα «ΣΥΝΕΧΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ» για την καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών από την ΔΑΟΚ Έβρου σε όλο το νομό 08/05/17
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλώσιμου κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης 21/02/17
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθείας υλικών για την κάλυψη αναγκών σε η/υ & την εύρυθμη λειτουργιά των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων του τμημ. Κτηνιατρικής ΠΕ ΕΒΡΟΥ 04/10/16

Σελίδα 1 από 5