Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Ισοθερμικών Κυτίων (Φελιζολ) του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ΠΕ Έβρου 29/10/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φερορμονών και παγίδων για το πράσινο και ροδινο σκουλήκι για τις ανάγκες του Τμ. Ποιοτικού και Φυτ/κού Ελέγχου της Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Έβρου 17/10/19
3 Δημιουργία έντυπου υλικού Δαδιά για τη διοργάνωση της 11ης Γιορτής Μανιταριών στο δάσος της Δαδιάς 09/10/19
4 Ενοικίαση φωτιστικών μηχανημάτων για μια μέρα στη Δαδιά για τη διοργάνωση της 11ης Γιορτής Μανιταριών 09/10/19
5 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκθέσεις 2020 17/09/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έξι (06) sanners, ενός (01) εκτυπωτή έγχρωμου και δύο (02) projectors για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Έβρου 09/09/19
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή και προμήθεια πινακίδων των Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Τυχερού και Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου 02/09/19
8 Προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων 16/08/19
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εκτύπωσης εντύπων (μπλόκ), για τις ανάγκες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου 16/08/19
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση παροχής υπηρεσιών σύλληψης, μεταφοράς, θανάτωσης, υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης και καθαρισμού και απολύμανσης στα πλαίσια των σχεδίων αντιμετώπισης ασθενειών 12/08/19

Σελίδα 1 από 11