Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (02) Η/Υ (κεντρικές μονάδες,πληκτρολόγια,ποντίκια,software) και μίας (01) οθόνης 05/07/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια περσίδων σκίασης στα Γραφ. 1,4,5 του 3ου ορόφου και στα 3,4 του 2ου ορόφου της ΔΑΟΚ ΠΕ Έβρου (Καραολή & Δημητρίου 40 Αλεξ/πολη) 24/06/19
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια περσίδων σκίασης στο Κτηνιατρικό Κέντρο Αλεξ/πολης (Βασιλέως Αλεξάνδρου 62) 24/06/19
4 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2019 21/06/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, για την μεταφορά επείγουσας αποστολής ευπαθών υλικών για τις ανάγκες των κτηνιατρικών υπηρεσιών της ΔΑΟΚ ΠΕ Έβρου 12/06/19
6 Ανακοίνωση 1/2019 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πρόσληψης εργατικού προσωπικού στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2019" για τις Τοπικές Κοινότητες Μαρώνεια Προσκυνητές 12/06/19
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δέκα(10) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (κεντρικές μονάδες,οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια,software) και επιπλέον τεσσάρων (04) οθονών για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Έβρου 13/05/19
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δαπάνη προμήθεια διαφόρων σφραγίδων για τις ανάγκες ης ΔΑΟΚ ΠΕ Εβρου 02/04/19
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ταχυμεταφορά ευπαθών προϊόντων τμήματος κτηνιατρικής ΔΑΟΚ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 28/03/19
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια (15) τυμπάνων για πολυμηχανήματα Samsung Xpress M2875FD για τις ανάγκες τις ΔΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 19/03/19

Σελίδα 1 από 9