Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων παγίδων για ρόδινο σκουλήκι, σαράντα φερορμόνων για πράσινο σκουλήκι, δεκαέξι παγίδων για ρόδινο σκουλήκι, πενήντα (50) εντομοκτόνων για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου 24/09/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών απαραίτητων για την εφαρμογή του προγράμματος Φυτοπροστασίας για τις ανάγκες του Τμ. Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου 24/09/18
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας (01) παγίδας, τριών (03) φερορμόνων, τριών (03) εντομοκτόνων για τις ανάγκες του Τμ. Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου 24/09/18
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δεκαπέντε (15) ξύλινων πασσάλων για την τοποθέτηση παγίδων, για τις ανάγκες του Τμ. Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου 24/09/18
5 Ανακοίνωση υπ. αριθ. ΣΟΧ 1/2018 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου 04/09/18
6 Απόφαση αναγνώρισης της Ομ.Π. Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προίοντων -Κτηνοτροφικες Αγροτικες Επιχειρήσεις Αλεξανδρούπολης- Μαρωνείας Ι.Κ.Ε. 29/08/18
7 Απόφαση αναγνώρισης της Ομ.Π. Αποξηραμένων Χορτονομών -Αγροτικες Επιχειρήσεις Αρδανίου Α΄Ι.Κ.Ε. 29/08/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύλληψης, μεταφοράς, θανάτωσης, υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης, καθαρισμού και απολύμανσης στα πλαίσια σχεδίων αντιμετώπισης ασθενειών ζώων έτους 2018 με απευθείας ανάθεση 23/08/18
9 Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ελαικομικές περιοχές Μαρώνειας-Προσκυνητών 31/07/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη τομεάρχη γεωπόνου στις ελαικομικές περιοχές Σαμοθράκης 31/07/18

Σελίδα 1 από 7