Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά υλικών και φαρμάκων απαραίτητα για τους ψεκασμούς σε Σαμοθράκη και Μαρώνεια-Προσκυνητές στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2018 που εκτελείται από την Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Έβρου 04/07/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τις ανάγκες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της ΔΑΟΚ ΠΕ Έβρου, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης 02/07/18
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για το έργο «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΟΙΚΟΤΕΧΝΕΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ Κ.Λ.Π. ΤΗΣ Π.Ε.ΕΒΡΟΥ» για την συμμετοχή στην έκθεση ALEXPO 25/05/18
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια τονερ εκτυπωτών ΗΡ Laser Jet 3005dn για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 24/11/17
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για το έργο «Χημικό προφίλ- πτητικά χαρακτηριστικά Πεπονιού ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗ Τυχερού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 20/11/17
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για το έργο «Οργανοληπτικά-Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά Πεπονιού ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗ Τυχερού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 20/11/17
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για το έργο «ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΤΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 16/11/17
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εκτύπωσης εντύπων για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου με διαδικασία απευθείας ανάθεσης 13/11/17
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για εργαστήρια ΑΦΦ 1η ΚΑΤ 03/11/17
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για εργαστήρια ΑΦΦ 03/11/17

Σελίδα 1 από 6