Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκθέσεις 2020 17/09/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έξι (06) sanners, ενός (01) εκτυπωτή έγχρωμου και δύο (02) projectors για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Έβρου 09/09/19
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή και προμήθεια πινακίδων των Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Τυχερού και Κτηνιατρικό Κέντρο Σουφλίου 02/09/19
4 Προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων 16/08/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εκτύπωσης εντύπων (μπλόκ), για τις ανάγκες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου 16/08/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση παροχής υπηρεσιών σύλληψης, μεταφοράς, θανάτωσης, υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης και καθαρισμού και απολύμανσης στα πλαίσια των σχεδίων αντιμετώπισης ασθενειών 12/08/19
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δαπάνη οργάνωση της δράσης 16η γιορτή βιοκαλλιεργητών, μελισσοκόμων και καλλιεργητών, στην Αλεξανδρούπολη στις 23 με 25 Αυγούστου 2019 Ενοικίαση ηχητικών φωτιστικών μηχανημάτων & εξέδρας για τρεις ημέρες. 02/08/19
8 Παραμονή πέντε εισηγητών εισηγητή της των ημερίδων που θα γίνει παράλληλα με τις εκδηλώσεις(πέντε δισνυκτερευσης στις 1 & 2 Νοεμβρίου 2019) για την διοργάνωση της 11ης Γιορτής Μανιταριών στο δάσος της Δαδιάς με κόστος εως 500ευρω. 31/07/19
9 Δημιουργία έντυπου υλικού (200 αφισών μεγέθους Α3 και 2 πανό μεγέθους 2*1) απαραίτητα για την διοργάνωση της 11ης Γιορτής Μανιταριών στο δάσος της Δαδιάς με κόστος εως 700ευρω 31/07/19
10 Ενοικίαση ηχητικών φωτιστικών μηχανημάτων για μία ημέρα στην Δαδιά για την διοργάνωση της 11ης Γιορτής Μανιταριών στο δάσος της Δαδιάς με κόστος εως 800ευρω. 31/07/19

Σελίδα 1 από 10