Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για το «2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών» που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη απο την ΔΑΟΚ Έβρου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 04/09/17
2 Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 29 ατόμων 23/06/17
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αναλώσιμου είδους ανταλλακτικών για εκτυπωτές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 24/05/17
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για τα «ΣΥΝΕΧΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ» για την καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών από την ΔΑΟΚ Έβρου σε όλο το νομό 08/05/17
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλώσιμου κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης 21/02/17
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθείας υλικών για την κάλυψη αναγκών σε η/υ & την εύρυθμη λειτουργιά των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων του τμημ. Κτηνιατρικής ΠΕ ΕΒΡΟΥ 04/10/16
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κυτίων μεταφοράς παθολογικών υλικών και λοιπών δειγμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος επιτήρησης αφθώδους πυρετού του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου 05/07/16
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων κτηνιατρικών υλικών στο πλαίσιο της επιζωοτίας οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου 24/05/16
9 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 11/05/16
10 Διακήρυξη επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος του ΑΡΙΘΜ.145 κοινόχρηστου τεμαχίου με τίμημα έκτασης 7.536 Τ.Μ. στο αγρόκτημα ΚΗΠΩΝ της «ΠΕ ΕΒΡΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 22/04/16

Σελίδα 1 από 5