Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Ανακοίνωση (Αφορά την Αριθ.01/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή στην έκθεση PROWEIN 2019 για το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά στις 17 με 19 Μαρτίου 2019 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας) 10/01/19
2 Διακήρυξη διαγωνισμού για τη συμμετοχή στην έκθεση PROWEIN 2019 για το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά στις 17 με 19 Μαρτίου 2019, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας 12/12/18
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 30/11/18
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο εσωτερικών σκληρών δίσκων SSDτων 500GB μαζί με την βάση του και μιάς μνήμης RAM 4GB DDR 3SDRAM 08/11/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (02) πολυμηχανημάτων SAMSUNG XPRESS M2875FD για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου 08/11/18
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης 02/11/18
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση αναπτυξιακών προτάσεων στο πλαίσιο δράσεων αγροτικού, κτηνιατρικού, αλιευτικού και διατροφικού χαρακτήρα από την Π.Α.Μ.Θ. ΠΕ. Έβρου για το έτος 2019 02/11/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 10η γιορτή μανιταριών 16/10/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων παγίδων για ρόδινο σκουλήκι, σαράντα φερορμόνων για πράσινο σκουλήκι, δεκαέξι παγίδων για ρόδινο σκουλήκι, πενήντα (50) εντομοκτόνων για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου 24/09/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών απαραίτητων για την εφαρμογή του προγράμματος Φυτοπροστασίας για τις ανάγκες του Τμ. Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου 24/09/18

Σελίδα 1 από 8