Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για το έργο «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΟΙΚΟΤΕΧΝΕΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ Κ.Λ.Π. ΤΗΣ Π.Ε.ΕΒΡΟΥ» για την συμμετοχή στην έκθεση ALEXPO 25/05/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια τονερ εκτυπωτών ΗΡ Laser Jet 3005dn για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 24/11/17
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για το έργο «Χημικό προφίλ- πτητικά χαρακτηριστικά Πεπονιού ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗ Τυχερού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 20/11/17
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για το έργο «Οργανοληπτικά-Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά Πεπονιού ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗ Τυχερού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 20/11/17
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για το έργο «ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΤΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 16/11/17
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εκτύπωσης εντύπων για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου με διαδικασία απευθείας ανάθεσης 13/11/17
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για εργαστήρια ΑΦΦ 1η ΚΑΤ 03/11/17
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για εργαστήρια ΑΦΦ 03/11/17
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για το «2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών» που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη απο την ΔΑΟΚ Έβρου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 04/09/17
10 Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 29 ατόμων 23/06/17

Σελίδα 1 από 5