Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια τονερ εκτυπωτών ΗΡ Laser Jet 3005dn για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 24/11/17
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για το έργο «Χημικό προφίλ- πτητικά χαρακτηριστικά Πεπονιού ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗ Τυχερού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 20/11/17
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για το έργο «Οργανοληπτικά-Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά Πεπονιού ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗ Τυχερού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 20/11/17
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για το έργο «ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΤΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 16/11/17
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εκτύπωσης εντύπων για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου με διαδικασία απευθείας ανάθεσης 13/11/17
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για εργαστήρια ΑΦΦ 1η ΚΑΤ 03/11/17
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.για εργαστήρια ΑΦΦ 03/11/17
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για το «2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών» που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη απο την ΔΑΟΚ Έβρου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 04/09/17
9 Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 29 ατόμων 23/06/17
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αναλώσιμου είδους ανταλλακτικών για εκτυπωτές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 24/05/17

Σελίδα 1 από 5