Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών απαραίτητων για την εφαρμογή του προγράμματος Φυτοπροστασίας για τις ανάγκες του Τμ. Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Αλεξανδρούπολη 24-09-2018

Αριθμ. Πρωτ.: 16869

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΤΡΕΙΣ (03) ΜΑΣΚΕΣ FULL FACE ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΤΡΙΑ (03) ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ,ΤΕΣΣΕΡΑ (04) ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΕΙΚΟΣΙ (20) ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΤΡΙΑ (03) ΚΟΥΤΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για την προμήθεια των αναγραφόμενων στον παρακάτω πίνακα για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςpdf

Μ.Ε.Π.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ