Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων παγίδων για ρόδινο σκουλήκι, σαράντα φερορμόνων για πράσινο σκουλήκι, δεκαέξι παγίδων για ρόδινο σκουλήκι, πενήντα (50) εντομοκτόνων για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Αλεξανδρούπολη 24-09-2018

Αριθμ. Πρωτ.: 16866


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΠΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ ,ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΦΕΡΟΡΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΠΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για την προμήθεια των αναγραφόμενων στον παρακάτω πίνακα για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςpdf

Μ.Ε.Π.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ