Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση. : Καραολή & Δημητρίου 40

68132 Αλεξανδρούπολη

Πληροφορ. : Ευαγ. Πλευράκη.

Τηλέφωνο : 25513 57190

FAX : 2551350436

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη: 2 Νοεμβρίου 2018

Αριθμ. Πρωτ: 20044


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια αναλώσιμου κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Το Τμήμα Κτηνιατρικής , έχοντας υπόψη ότι:

1. Για την υλοποίηση του προγραμμάτων καταπολέμησης της Γρίπης των Πτηνών, νοσήματος που απειλεί την Δημόσια Υγεία και την Υγεία των ζώων

2. Για την λήψη, αποστολή και εξέταση κάθε είδους δειγμάτων που προβλέπεται να λαμβάνουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρου προγράμματος.

3. Για την αντιμετώπιση πιθανής εισόδου του νοσήματος στην περιοχή ευθύνης του, πρέπει να διατηρείται αποθήκη υλικών για άμεση χρήση

4. Το νόσημα μεταδίδεται και προσβάλλει τον άνθρωπο

είναι απαραίτητη η χρήση των κατάλληλων υλικών και μέσων που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά:

i. στην αποτελεσματική υλοποίηση των περιοριστικών μέτρων, των μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης και όλων των μέτρων βιοασφάλειας

ii. στην ορθή και σε επαρκή αριθμό λήψη των ενδεδειγμένων δειγμάτων,

iii. στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και όλων των εμπλεκομένων

Προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να συνάψει σύμβαση με το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, να υποβάλλει το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως, στο γραφείο 6, 1ος Όροφος, Καραολή & Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη και με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Οι προσφορές που υποβάλλονται ιδιοχείρως πρέπει να προσκομίζονται τις εργάσιμες ημέρες, έως τις 2.00μμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 08-11-2018 και ώρα 13.00μμ.

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών θα απορρίπτονται.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςpdf

Μ.Ε.Π

Ο Αν Προϊστάμενος της Δ/νσης

Απόστολος Ξανθόπουλος