Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Ανάκληση απόφασης αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 13/09/18
2 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ Α΄ Ι.Κ.Ε. Ρύζι 13/09/18
3 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. Σιτηρά 13/09/18
4 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΝΑΣ Α΄ Ι.Κ.Ε. Σιτηρά 31/08/18
5 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΝΑΣ Α΄ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 31/08/18
6 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ Α΄ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 31/08/18
7 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 31/08/18
8 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 31/08/18
9 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΟΥΡΙΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 31/08/18
10 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 31/08/18

Σελίδα 1 από 11