Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
61 Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 01/10/12
62 4ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων 01/10/12
63 Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό 06/09/12
64 3ο Τεχνικό Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 14/08/12
65 Ενημέρωση για θέματα φυτοϋγείας 02/08/12
66 2ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 2012 02/08/12
67 Απαγόρευση καύσης καλαμιών 05/07/12
68 Έναρξη λειτουργίας ενιαίου μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών 30/05/12
69 Εξαγορά εκτάσεων Νόμος 406122-03-2012 16/05/12
70 Απαγόρευση φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 15/05/12

Σελίδα 7 από 8