Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
61 Ανακοίνωση προς κτηνοτρόφους 05/11/13
62 Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου αμπελοοινικής περιόδου 2012-2013, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ 21/10/13
63 5ο Τακτικό Δελτίο Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων 11/10/13
64 Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών 23/09/13
65 4ο Τακτικό Δελτίο Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων 23/09/13
66 3ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 2013 23/08/13
67 Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό 22/08/13
68 Απόφαση λήψης μέτρων σε μολυσμένη περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας λόγω παρουσίας ευλογιάς των μικρών μηρυκαστικών 20/08/13
69 Ανακοίνωση ευλογιάς στο Πύθιο 19/08/13
70 2ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 2013 06/08/13

Σελίδα 7 από 11