Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
61 Παραχώρηση για γεωργική χρήση Κοινόχρηστων – Διαθεσίμων Δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Μεγ. Δοξιπάρας 02/07/13
62 Παραχώρηση για γεωργική χρήση Κοινόχρηστων – Διαθεσίμων Δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Κεράμου 02/07/13
63 Παραχώρηση για γεωργική χρήση Κοινόχρηστων – Διαθεσίμων Δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Ελαίας 02/07/13
64 Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο στους παραποτάμους Άρδα και Ερυθροπόταμο, στις φραγμαλίμνες, ταμιευτήρες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς περιοχή ευθύνης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας 09/04/13
65 Ενημέρωση Τευτλοπαραγωγών 11/03/13
66 Ανακοίνωση για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα έτους 2013-2014 11/03/13
67 Εισαγωγή μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων 01/02/13
68 Υποχρεωτική καταγραφή όλων των ψεκαστικών μηχανημάτων 30/01/13
69 Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4061/2012 «περι εξαγοράς κοινοχρήστων και διαθεσίμων μη δασικών, εποικιστικών Δημοσίων εκτάσεων» 25/01/13
70 Παράταση εκμίσθωσης Κοινόχρηστων - Δημοσίων εκτάσεων σε ακτήμονες καλλιεργητές 25/01/13

Σελίδα 7 από 10