Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
71 Παράταση και τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 3.1 08/05/12
72 Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο στους παραποτάμους Άρδα και Ερυθροπόταμο, στις φραγμαλίμνες, ταμιευτήρες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς περιοχή ευθύνης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας 17/04/12
73 Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2012-2013 01/03/12
74 Πρόσκληση επιτροπής απαλλοτριώσεων Σαγήνης-Οινόης 26/01/12
75 Πρόσκληση επιτροπής απαλλοτριώσεων Ορεστιάδας 26/01/12
76 Πρόσκληση επιτροπής απαλλοτριώσεων Κλεισσούς 26/01/12
77 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής φορέων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της χώρας έτους 2012 26/01/12
78 Διευκρινιστική εγκύκλιος - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΜΕΤΡΟ 214 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ" 26/01/12
79 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΜΕΤΡΟ 214 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ" ΔΡΑΣΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 26/01/12
80 Μέτρα για την καλλιέργεια εδαφών κοντά στις όχθες υδάτινων όγκων 26/01/12

Σελίδα 8 από 8