Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
71 1ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 2013 12/07/13
72 Παραχώρηση για γεωργική χρήση Κοινόχρηστων – Διαθεσίμων Δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Μεγ. Δοξιπάρας 02/07/13
73 Παραχώρηση για γεωργική χρήση Κοινόχρηστων – Διαθεσίμων Δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Κεράμου 02/07/13
74 Παραχώρηση για γεωργική χρήση Κοινόχρηστων – Διαθεσίμων Δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Ελαίας 02/07/13
75 Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο στους παραποτάμους Άρδα και Ερυθροπόταμο, στις φραγμαλίμνες, ταμιευτήρες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς περιοχή ευθύνης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας 09/04/13
76 Ενημέρωση Τευτλοπαραγωγών 11/03/13
77 Ανακοίνωση για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα έτους 2013-2014 11/03/13
78 Εισαγωγή μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων 01/02/13
79 Υποχρεωτική καταγραφή όλων των ψεκαστικών μηχανημάτων 30/01/13
80 Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4061/2012 «περι εξαγοράς κοινοχρήστων και διαθεσίμων μη δασικών, εποικιστικών Δημοσίων εκτάσεων» 25/01/13

Σελίδα 8 από 11