Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
71 Δ/ΝΣΗ ΑΟΚ Ορεστιάδας Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 2.2 «Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων» ΕΠΑΛ 2007-2013 16/01/13
72 Aνάρτηση προσωρινών πινάκων δικαιούχων και απορριπτόμενων της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» 14/01/13
73 Σε Δημόσια Διαβούλευση η Πρόταση Στρατηγικών Επιλογών των Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013 09/01/13
74 Άρση απαγόρευσης εξαγωγών ζώντων ζώων στην Τουρκία 28/11/12
75 Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 01/10/12
76 4ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων 01/10/12
77 Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό 06/09/12
78 3ο Τεχνικό Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 14/08/12
79 Ενημέρωση για θέματα φυτοϋγείας 02/08/12
80 2ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καλλιέργειας βαμβακιού 2012 02/08/12

Σελίδα 8 από 10