Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτην. Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 12/11/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση δύο (2) σωμάτων καλοριφέρ 12/11/18
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας (1) φιάλης μεταφοράς υγρού αζώτου 06/11/18
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων 16/10/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δαπάνη προμήθειας ενός φωτοτυπικού μηχανήματος και εξοπλισμού πληροφορικής 25/09/18
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ετήσιας προμήθειας επιστημονικών περιοδικών 05/09/18
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υδραυλικές υπηρεσίες και αντικατάσταση ραγισμένου τζαμιού σε πόρτα 28/08/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής και συντήρησης εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων 28/08/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτύπωσης μητρώων, εντύπων και μηχανικών σφραγίδων 28/08/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας μπαταριών για UPS, τυμπάνων και μνημών DDR2 28/08/18

Σελίδα 1 από 10