Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτην. Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης 23/11/17
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες επισκευής πορτών, κουφωμάτων και εγκατάστασης μηχανισμών επαναφοράς πόρτας 26/09/17
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντικατάστασης θερμοστάτη 26/09/17
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας 6 μεταλλικών προμετωπίδων (πινακίδες ενημέρωσης κοινού) 25/09/17
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 20/09/17
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής και συντήρησης εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων 14/09/17
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτύπωσης μητρώων και εντύπων 12/09/17
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού 11/09/17
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 30/08/17
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 30/08/17

Σελίδα 1 από 8