Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτην. Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θανάτωση προβάτων 12/07/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά και αποτέφρωση προβάτων 12/07/19
3 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μεταφοράς υγρού αζώτου για τα έτη 2019-2020 12/07/19
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) δοχείου μεταφοράς υγρού αζώτου 15/04/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά υγρού αζώτου για την εκτέλεση του προγράμματος τεχνητής σπερματέγχυσης για το έτος 2019 15/04/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των ταχυμεταφορών ευπαθών δεμάτων στην ΔΑΟΚ Ορεστιάδας 07/03/19
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά υγρού αζώτου για την εκτέλεση του προγράμματος τεχνητής σπερματέγχυσης για το έτος 2019 04/02/19
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 12/11/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση δύο (2) σωμάτων καλοριφέρ 12/11/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας (1) φιάλης μεταφοράς υγρού αζώτου 06/11/18

Σελίδα 1 από 10