Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτην. Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντηήρησης ενός ψυγείου για τις ανάγκες του Τμ. Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Έβρου 19/06/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών διακίνησης επείγουσας μεταφοράς ευπαθών ειδών 11/05/18
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης 08/02/18
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά υγρού αζώτου για την εκτέλεση του προγράμματος τεχνητής σπερματέγχυσης για το έτος 2018 01/02/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης 23/11/17
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες επισκευής πορτών, κουφωμάτων και εγκατάστασης μηχανισμών επαναφοράς πόρτας 26/09/17
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντικατάστασης θερμοστάτη 26/09/17
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας 6 μεταλλικών προμετωπίδων (πινακίδες ενημέρωσης κοινού) 25/09/17
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 20/09/17
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής και συντήρησης εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων 14/09/17

Σελίδα 1 από 9