Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Μεταφορά φακέλων αδειών πλανόδιου εμπορίου στους Δήμους μόνιμης κατοικίας των κατόχων αδειών 11/01/18
2 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» 08/01/18
3 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» 08/01/18
4 Παύση ισχύος της αρ. 759/δβε/φ14.3/17/10-05-1999 άδειας λειτουργίας εργοστάσιου παραγωγής οπτόπλινθων & κεραμων της «Α.Ε.ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΕΒΡΟΣ» 05/01/18
5 Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργιάς “μονάδας διύλισης – επεξεργασίας πόσιμου νερού” με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης 04/01/18
6 Άδεια κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης βιοτεχνίας παράγωγης έτοιμου σκυροδέματος, ασφαλτομιγματος -τσιμεντοπροϊοντων και διαλογής πλύσης αδρανών υλικών με την επωνυμία “ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 04/01/18
7 Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας – ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. 22/12/17
8 Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας – ΔΑΓΡΕΣ ΑΒΕΕ 22/12/17
9 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και αφορούν στο οικ. Έτος 2018 14/12/17
10 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 12/12/17

Σελίδα 1 από 23