Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΓΚΟΡ» 14/01/19
2 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο.Ε.» 04/01/19
3 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικών/παροχής υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών, που πραγματοποιούνται με ευθύνη της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Έβρου και αφορούν στο οικονομικό έτος 2019 03/01/19
4 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 21/12/18
5 Έκθεση Αυτοψίας 03-12-2018 ελέγχου αρ. γνωστοποίησης 1005569 (ver.1), αρ. πρωτ. 4465/21-11-2018 λειτουργίας κέντρου αποθήκευσης-διανομής (αποθήκη χονδρικού εμπορίου) στο 2ο χλμ. Αλεξ/πολης - Μαϊστρου 18/12/18
6 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΠΑΜΟΥΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ» 27/11/18
7 Έκθεση επιθεώρησης - αυτοψίας 21/11/18
8 Έκθεση Αυτοψίας 30-10-2018 ελέγχου αρ. γνωστοποίησης 1044374, αρ. πρωτ. 477/01-02-2018 λειτουργίας κέντρου αποθήκευσης-διανομής (αποθήκη χονδρικού εμπορίου) στο 2ο χλμ. Αλεξ/πολης-Παλαγίας 07/11/18
9 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ» 05/11/18
10 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» 26/10/18

Σελίδα 1 από 27