Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την "Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών" 19/09/17
2 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΚΥΡΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ» 13/09/17
3 Υπεύθυνη δήλωση συνέχισης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (με αλλαγή φορέα) 12/09/17
4 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΠΑΠΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 11/09/17
5 Αντικατάσταση αδειών επαγγέλματος 05/09/17
6 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 22/08/17
7 Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας - ΜΟΥΤΙΑΚΑ ΑΝΝΑ 07/08/17
8 Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας - ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ 07/08/17
9 Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας - ΒΟΒΟΣ ΑΕΒΕ 07/08/17
10 Υπεύθυνη δήλωση συνέχισης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης 25/07/17

Σελίδα 1 από 22