Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης βιοτεχνίας διαλογής – τυποποίησης – συσκευασίας σκόρδων με την επωνυμία “ ΜΥΡΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” 16/11/17
2 Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας- ΕΦΡΕΜΙΔΗ ΣΩΚΡΑΤΗ 01/11/17
3 Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας-ΜΥΡΤΣΙΔΗΣ ΕΕ 31/10/17
4 Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την "Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών" 19/09/17
5 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΚΥΡΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ» 13/09/17
6 Υπεύθυνη δήλωση συνέχισης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (με αλλαγή φορέα) 12/09/17
7 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΠΑΠΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 11/09/17
8 Αντικατάσταση αδειών επαγγέλματος 05/09/17
9 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 22/08/17
10 Έκθεση επιθεώρησης-αυτοψίας - ΜΟΥΤΙΑΚΑ ΑΝΝΑ 07/08/17

Σελίδα 1 από 22