Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΠΑΠΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΕΞ/3003-1/06.09.2017 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ στην επιχείρηση «ΠΑΠΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», Έδρα: Θεμιστοκλέους 13, Μαΐστρος, Αλεξανδρούπολη, για παράβαση της ΥΑ Α2-718/2014 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ», άρθρο 8 «Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση "e"»