Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΚΥΡΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΕΞ/2957-1/31.08.2017 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00 €) ευρώ στην επιχείρηση «ΚΥΡΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ» - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, η οποία εδρεύει στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, για παράβαση της ΥΑ Α2-718/2014 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ», άρθρο 85 «Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών».