Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΟΙΚ/1914/21.05.2018 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00) Ευρώ στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα ΒΙΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΔΑ 13 ΟΤ 31, Β΄ΦΑΣΗ, Τ.Κ. 57022 ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Θ. 1032 και ΑΦΜ 093683423, Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, για παράβαση της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30.8.2017) «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» και συγκεκριμένα του άρθρου 11: «Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων» και του άρθρου 29: «Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών» καθώς και του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/8.8.2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 22: «Διοικητικές κυρώσεις»