Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση "ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ"

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΕΞ/2105-1/7.6.2018 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων (1000,00) Ευρώ στην επιχείρηση ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, με έδρα Λ. Δημοκρατίας 2 στην Αλεξανδρούπολη και ΑΦΜ 043408435, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, για παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 του Ν.4446/2016 περί «υποχρέωσης ενημέρωσης του καταναλωτή».