Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΕΞ/1657-1/07.06.2018 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1500,00) Ευρώ στην επιχείρηση ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα Σουλίου & Ειρήνης, Αλεξανδρούπολη και ΑΦΜ 999750179, Δ.Ο.Υ. Αλεξ/πολης, για παράβαση του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016».