Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΣΤΕΦ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΟΙΚ/3253/6-9-2018 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1500,00 €) στην επιχείρηση ΣΤΕΦ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΚΡΕΑΤΩΝ, που εδρεύει στο 5ο χλμ Δράμας – Καβάλας, Χωριστή Δράμας, με ΑΦΜ 999887909, Δ.Ο.Υ. Δράμας, διότι στα πλαίσια έλεγχου από την υπηρεσία μας την 17/8/2018, στο υποκατάστημα της εν λόγω επιχείρησης (κρεοπωλείο εντός του Σ. Π. Αλεξανδρούπολης) διαπιστώθηκε ότι κατά παράβαση του Ν.4446/2016 αρθ.65 παρ.1 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 45231/2017 αρθ.1-4, δεν είχε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS).