Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΕΞ/3241-1/12-9-2018 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1500,00 €) στην επιχείρηση ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που εδρεύει επί της Ι. Καβύρη 15, στην Αλεξανδρούπολη, με ΑΦΜ 146192444, Δ.Ο.Υ. Αλεξ/πολης, διότι στα πλαίσια έλεγχου από την υπηρεσία μας την 24/8/2018, διαπιστώθηκε ότι κατά παράβαση του Ν.4446/2016 αρθ.65 παρ.1 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 45231/2017 αρθ.1-4, δεν είχε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS).