Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Έκθεση Eπιθεώρησης Aυτοψίας - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδ.: 68 100, Αλεξ/πολη

Πληρ.: Κ. Πεταλάς

Τηλ.: 25513 50525

FAX: 25513 50526

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αλεξ/πολη 02 Οκτωμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 2834

Σχετ.: 2804

 

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης - αυτοψίας

Σχετ. 1. Η με αρ. πρωτ. 2834/30-07-2018 Γνωστοποίηση για τη λειτουργία του εργαστηρίου παραγωγής παγακιών βρώσιμων με την επωνυμία «Διαμαντής Ευάγγελος» που βρίσκεται στα Ρίζια Ορεστιάδας Έβρου.

2. Η με αρ. πρωτ. 2804/25-07-2018 Γνωστοποίηση για την εγκατάσταση μεταποιητικής επιχείρησης του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 3982/2011.

3. Ο Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Ο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α230/2016) "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".

5. Η Y.A. με αριθμ. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ Β2278/2018) Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανταγωνιστικότητας καθ Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β158/2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάστασης και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών υπάλληλος της υπηρεσίας διενήργησε έλεγχο στις 21-09-2018 στο εργαστήριο παραγωγής παγακιών με την επωνυμία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», που βρίσκεται στα Ρίζια Ορεστιάδας Έβρου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη των δικαιολογητικών όπως αυτά προσδιορίστηκαν με το αρ. πρωτ. 2698/20-07-2018 έγγραφο της υπηρεσία μας εκτός από δύο (2) δικαιολογητικά α) Έγκριση εισόδου – εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος – έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.και β) Διάγραμμα ροής.

Η μεγάλη κατάψυξη 4 KW τοποθετήθηκε σε χώρο που δεν είναι κύρια χρήσης και πρέπει να αποσυρθεί.

Παρακαλούμε εντός δέκα (10) ημερών να διευθετηθούν τα ανωτέρω.

Μ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Β' Β