Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΚΕΣΣΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΟΙΚ/3701/02.10.2018 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1500,00) Ευρώ στην επιχείρηση ΚΕΣΣΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με έδρα Ζαρίφη 3, Αλεξανδρούπολη και ΑΦΜ 038212211, Δ.Ο.Υ. Αλεξ/πολης, για παράβαση του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016».