Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΕΞ/3675-1/02.10.2018 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1500,00) Ευρώ στην επιχείρηση ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ, με έδρα Καραολή και Δημητρίου 106-110, Αλεξανδρούπολη και ΑΦΜ 033716135 Δ.Ο.Υ. Αλεξ/πολης, για παράβαση του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016».