Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Ο.Ε.»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΕΞ/3849-1/10.10.2018 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πεντακοσίων Ευρώ (500,00 €) στην επιχείρηση ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Ο.Ε., με έδρα Ανδριανουπόλεως 23, Αλεξανδρούπολη και ΑΦΜ 801022410, Δ.Ο.Υ. Αλεξ/πολης, για παράβαση της Υ.Α. 91354/28-8-2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), άρθρο 26: «Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας».