Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΕΞ/4031-1/24-10-2018 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων Ευρώ (1000,00 €) στην επιχείρηση ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, κυλικείο εντός του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, με ΑΦΜ 119293970, Δ.Ο.Υ. Αλεξ/πολης, διότι στα πλαίσια έλεγχου από την υπηρεσία μας την 10/10/2018, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προϊόν διατίμησης «ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ» 0,50€ αντί της ανώτατης καθορισμένης τιμής πώλησης των 0,40€ κατά παράβαση της Υ.Α. 91354/30-08-2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), άρθρο 115: «Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης».