Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΕΞ/4157-1/1.11.2018 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00 €) στην επιχείρηση ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, με έδρα Λ. Δημοκρατίας 2, Αλεξανδρούπολη και ΑΦΜ 043408435, Δ.Ο.Υ. Αλεξ/πολης, για παράβαση της Υ.Α. 91354/28-8-2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), άρθρο 105: «Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση» και άρθρο 114: «Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (Autogas) του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).»