Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο.Ε.»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΕΞ/5106-1/28.12.2018 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους πεντακοσίων (500,00) Ευρώ στην επιχείρηση «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο.Ε.», με έδρα Εμπορίου 59, Τ.Κ. 68100 στην Αλεξανδρούπολη και ΑΦΜ 999387939, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης για παράβαση της Υ.Α. 91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017), «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» και συγκεκριμένα του άρθρου 29 : « Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών».