Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μιας (01) ηλεκτρικής σκούπας 01/09/17
2 Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το έτος 2018 24/08/17
3 Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 23/08/17
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση του φεστιβάλ Via Egnatia 2017 31/07/17
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια-έκδοση ειδικών μαθητικών δελτίων για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 26/07/17
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην τουριστική έκθεση «IFTM TOP RESA 2017» 26/07/17
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευής ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 05/07/17
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πιστοποιήσιμου ηχόμετρου 05/07/17
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλυτή καυσαερίων 05/07/17
10 Προκήρυξη χορήγησης είκοσι εννέα (29) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017 για την ΠΕ Έβρου 01/06/17

Σελίδα 1 από 4