Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία διακρίβωσης μετρικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 21/03/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών «Αναπαραγωγή-ανατύπωση εξειδικευμένων εντύπων τουριστικού περιεχομένου για την ΠΑΜΘ» 19/02/19
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία επισκευής πόρτας εισόδου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου 19/02/19
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υποποδίων για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 19/02/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία ελέγχου βλαβών μηχανολογικού εξοπλισμού (δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου 19/02/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βάσεων στήριξης οθονών H/Y για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 19/02/19
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών (μεταφορές ευπαθών ειδών) για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου 17/01/19
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση κλειδαριάς 16/11/18
9 Προκήρυξη για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Σουφλίου της Π.Ε. Έβρου σε επαγγελματίες πωλητές (άρθρο 59 παρ. 3 του Ν. 4497/2017) 22/10/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή εκτυπωτικού μηχανήματος γραφείου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου 24/09/18

Σελίδα 1 από 7