Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μαθητικά πάσο 09/07/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας απολύμανσης - απεντόμωσης των γραφείων του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/07/19
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ογκομετρικού δοχείου (λιτρομετρο) 20 λίτρων για τις ανάγκες του Αποκεντρωμένου Τμήματος Εμπορίου Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/07/19
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ογκομετρικού δοχείου (λιτρόμετρο) 20 λίτρων στα πλαίσια ετήσιου περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών, όγκου και επιφάνειας για τις ανάγκες του αποκεντρωμένου Τμήματος Εμπορίου Ορεστιάδας της ΠΕ 27/06/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας απολύμανσης - απεντόμωσης των γραφείων του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου 27/06/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός εγχρώμου εκτυπωτή laser για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 10/06/19
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια α)τριών τετραπλοτυπων μπλοκ δειγματοληψίας τροφίμων & β)χιλίων πενήντα τεμαχίων δελτίων δειγματοληψίας α’ & β’ δείγματος (καρτέλες) για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 10/06/19
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10 μηχανικών σφραγίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 10/06/19
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός κιτ φαρμακείου πρώτων βοηθειών για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 10/06/19
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία διακρίβωσης μετρικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 21/03/19

Σελίδα 1 από 8