Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Διοικ. – Οικον.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Έβρου προς Γονικό, σχολικού έτους 2018-2019 21/09/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Έβρου σχολικού έτους 2018-2019 - Δέρειο 21/09/18
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών ΠΕ Έβρου σχολικού έτους 2018-2019 21/09/18
4 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης καυστήρων λεβητών υπηρεσιών της Π.Ε Έβρου σε όλο το νομό 17/09/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Ε Έβρου για την αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών 14/09/18
6 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Π.Ε Έβρου για τη διαδικασία ελέγχου και κατά περίπτωση συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων 12/09/18
7 Ανακοίνωση (Αφορά την Αριθ.08/2018 διακήρυξη διενέργειας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στέγασης του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε Έβρου και του Δασονομείου Ορεστιάδας 06/09/18
8 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Ε Έβρου προμήθειας ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής 05/09/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών ΠΕ Έβρου σχολικού έτους 2018-2019 31/08/18
10 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών για την αντιμετώπιση επειγουσών, απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών που άπτονται ζητημάτων διοικητικής μέριμνας 27/08/18

Σελίδα 1 από 22