Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Διοικ. – Οικον.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας κλιματιστικών 14/11/17
2 Περίληψη - Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών για τη "Συντήρηση - λειτουργία Αντλιοστασίου Κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 2018 & 2019" της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης - Π.Ε. Έβρου 10/11/17
3 Ανακοίνωση Νο3 για την αριθ. 08/2017 διακήρυξη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακών υλικών αυτών και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες Υπηρεσιών της ΠΑΜΘ - Π.Ε. ΈΒΡΟΥ 06/11/17
4 Ανακοίνωση Νο2 για την αριθ. 08/2017 διακήρυξη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακών υλικών αυτών και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες Υπηρεσιών της ΠΑΜΘ - Π.Ε. ΈΒΡΟΥ 06/11/17
5 Ανακοίνωση Νο1 για την αριθ. 08/2017 διακήρυξη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακών υλικών αυτών και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες Υπηρεσιών της ΠΑΜΘ - Π.Ε. ΈΒΡΟΥ 02/11/17
6 Περίληψη - Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακών υλικών αυτών και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες Υπηρεσιών της ΠΑΜΘ - Π.Ε. ΈΒΡΟΥ 02/11/17
7 Ανακοίνωση (Αφορά την Αριθ.09 /2017 διακήρυξη διενέργειας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Τυχερού της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε Έβρου) 26/10/17
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης (βάψιμο σιδηροκατασκευών) στο κεντρικό κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 24/10/17
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου , για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019 17/10/17
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εγκατάστασης) σε αίθουσες του Νομαρχείου Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 09/10/17

Σελίδα 1 από 15