Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Διοικ. – Οικον.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε ΕΒΡΟΥ για επισκευή μηχανημάτων γραφείου του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομιας 25/05/18
2 Ανακοίνωση σχετικά με την αριθ. 06_2018 Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της Π.Ε. Έβρου για αστική ευθύνη, για 1 έτος 24/05/18
3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αφορά την αριθμ. 2308/17-5-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προμήθειας φωτοτυπικού μηχανήματος και αντίστοιχων τόνερ , για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 21/05/18
4 Περίληψη - διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της Π.Ε. Έβρου για αστική ευθύνη, για 1 έτος 18/05/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας 17/05/18
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό-φύλαξη χαλιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 17/05/18
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας για την επισκευή καθισμάτων γραφείου υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 16/05/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επαναληπτικής διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου 11/05/18
9 Πρόσκληση Π.Ε Έβρου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 07/05/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας-τοποθέτησης ηλεκτρολογικών ειδών, για την κάλυψη αναγκών του κεντρικού κτιρίου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 04/05/18

Σελίδα 1 από 19