Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Διοικ. – Οικον.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης προμήθειας καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου 16/03/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή μηχανημάτων γραφείου, υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 15/03/18
3 Ανακοίνωση (αφορά την αριθ. 03/2018 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού Καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Α.Μ.Θ-ΠΕ Έβρου 15/03/18
4 Ανακοίνωση (αφορά την αριθ. 03/2018 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού Καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Α.Μ.Θ-ΠΕ Έβρου) 08/03/18
5 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) 06/03/18
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου , για το δρομολόγιο «ΣΑΥΡΑ - ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ (άφιξη και επιστροφή)» , για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019 02/03/18
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στεφάνων κατάθεσης για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 01/03/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας-τοποθέτησης εξαεριστήρα σε wc της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 01/03/18
9 Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας, ταχυμεταφορές ευπαθών υλικών των Δ/νσεων της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) 28/02/18
10 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή switch στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε Έβρου 20/02/18

Σελίδα 1 από 18