Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Διοικ. – Οικον.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Έβρου, σχολικού έτους 2018-2019 29/12/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες Υπηρεσιών Π.Ε. Έβρου 29/12/18
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ανάθεσης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Έβρου 2018-2019 17/12/18
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ανάθεσης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Έβρου 2018-2019 17/12/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Έβρου στο κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, σχολικού έτους 2018-2019 26/11/18
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Εβρου για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος RICOH MP2501SP 22/11/18
7 Ορθή επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, κατόπιν επαναληπτικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Έβρου,σχολικού έτους 2018-2019 21/11/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας τροχήλατης επαγγελματικής δερμάτινης τσάντας για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 21/11/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, κατόπιν επαναληπτικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Έβρου,σχολικού έτους 2018-2019 12/11/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Έβρου,σχολικού έτους 2018-2019 29/10/18

Σελίδα 1 από 24