Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Διοικ. – Οικον.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση λεβητών-καυστήρων των υπηρεσιών της Π.Ε Έβρου σε όλο το νομό 14/09/17
2 Ανακοίνωση (Αφορά την αριθ. 3680/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για μεταφορά μαθητών στο κολυμβητήριο Ορεστιάδας για το σχολικό έτος 2017-2018) 01/09/17
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 16/08/17
4 Ανακοίνωση (Αφορά την αριθ. 06/2017 Διακήρυξη του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης) 14/08/17
5 Ανακοίνωση (Αφορά την αριθ. 06/2017 Διακήρυξη του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης) 11/08/17
6 Ανακοίνωση για την αριθ. 06/2017 Διακήρυξη του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου γηροκομείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης 04/08/17
7 Ανακοίνωση επί της αριθμ. 06/2017 διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης 27/07/17
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην αντιμετώπιση επειγουσών, απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών που άπτονται ζητημάτων της διοικητικής μέριμνας 26/07/17
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθείας ειδών για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην αντιμετώπιση επειγουσών, απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών που άπτονται ζητημάτων της διοικητικής μεριμνάς 20/07/17
10 1η Ανακοίνωση (αφορά την αριθ. 07/2017 Διακήρυξη του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-ΠΕ Έβρου) 18/07/17

Σελίδα 1 από 13