Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Διοικ. – Οικον.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Έβρου για την προμήθεια-τοποθέτηση περσίδων στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και Γραφείο Υποστήριξης Αντιπεριφερειάρχη 17/07/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Εβρου για την προμήθεια κλιματιστικών 24/06/19
3 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ασφάλισης οχημάτων Π.Ε. Έβρου για αστική ευθύνη, για χρονική περίοδο ενός έτους 18/06/19
4 2η Ανακοίνωση (Αφορά την αριθ. 06/2019 Διακήρυξη του Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ -Π.Ε Έβρου) 04/06/19
5 Ανακοίνωση (Αφορά την αριθ. 06/2019 Διακήρυξη του Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ -Π.Ε Έβρου) 29/05/19
6 Ανακοίνωση (Αφορά την αριθ.06/2019 Διακήρυξη του Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου 21/05/19
7 Ανακοίνωση (Αφορά την Αριθ. 04/2019 διακήρυξη διενέργειας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στέγασης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε Έβρου) 10/05/19
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής για τις ανάγκες της Π.Ε Έβρου 30/04/19
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Ε Έβρου για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 23/04/19
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών της Π.Ε Έβρου σε όλο το νομό 23/04/19

Σελίδα 1 από 27