Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας φωτοτυπικού μηχανήματος και αντίστοιχων τόνερ για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας, Π.Ε Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ορθή επανάληψη

Αλεξανδρούπολη 31-5-2018


Αλεξανδρούπολη 17-5-2018

Αριθμ. Πρωτ.οικ. 2308


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΝΕΡ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος και αντίστοιχων τόνερ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.370,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, με τις εξής προδιαγραφές

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης doc


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Βασίλειος Τερζούδης