Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Ε Έβρου για την προμήθεια υλικών πρώτων βοηθειών

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Αλεξανδρούπολη 19/10/2018

Αριθμ. Πρωτ.οικ.4468


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ)

Ανακοινώνεται ότι, η (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για την προμήθεια υλικών πρώτων βοηθειών, για τον εξοπλισμό φαρμακείων των υπηρεσιών της.

Η προμήθεια των υλικών, θα γίνει σε εφαρμογή της αριθμ. οικ.36801/Δ10.114/8-11-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και σύμφωνα με τις διατάξεις της οικ. 32205/Δ10.96/2-10-2013 (ΦΕΚ 2562/Β/11-10-2013) «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας»

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης doc

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Βασίλειος Τερζούδης