Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, κατόπιν επαναληπτικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Έβρου,σχολικού έτους 2018-2019

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


Αλεξανδρούπολη 12/11/2018

Αριθ. πρωτ. οικ. 4835


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Διακήρυξης 16/2018

Για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.987,20 € χωρίς το ΦΠΑ. (13.624,13 € με Φ.Π.Α.(60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών)

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης pdf


Μ.Ε.Π.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Δημήτριος Πέτροβιτς