Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
31 Διενέργεια γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση και ανανέωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων περιόδου Ιουνίου 2012 14/06/12
32 Οδηγίες προς ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων 17/05/12
33 Χορήγηση Παράτασης της ημερομηνίας υποχρεωτικής διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου των οχημάτων της Νήσου Σαμοθράκης 30/03/12

Σελίδα 4 από 4