Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 17/07/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 08/04/19
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12 18/02/19
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ραφιών ντέξιον 13/02/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή & συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 15/01/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων 22/11/18
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον έλεγχο, επισκευή & συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 17/10/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών & εξαρτημάτων 12/10/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή της ταράτσας του Κ.Τ.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης 07/09/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εντύπων 07/09/18

Σελίδα 1 από 4