Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή της ταράτσας του Κ.Τ.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης 07/09/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εντύπων 07/09/18
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) DRUM, γνήσιου (original), για φωτοτυπικό XEROX C118 05/06/18
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) DRUM, γνήσιου (original) 04/05/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών & εξαρτημάτων 21/02/18
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος 21/02/18
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον έλεγχο, επισκευή & συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 09/02/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 02/02/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 02/02/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση δαπάνης σύνδεσης του συστήματος συναγερμού του Κ.Τ.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης, με κέντρο λήψεως σημάτων και παροχή υπηρεσιών άμεσης επέμβασης από εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας για το έτος 2018 22/11/17

Σελίδα 1 από 3