Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Drum Panasonic Workio 2010 & Kxmb771 25/08/17
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για τη συναρμολόγησης μίας (1) ραφιέρας - ντέξιον 27/07/17
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πέντε (5) σκληρών δίσκων 27/07/17
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός γνήσιου τυμπάνου (DRUM) για το πολυμηχάνημα OKI MB451 του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης 02/06/17
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διακοσίων πενήντα (250) κουτιών αρχείου 25/05/17
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) αδειών λογισμικού GLINK για την διασύνδεση με το ΟΝLΙΝΕ σύστημα εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας & αδειών οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών 24/05/17
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση του ηλεκτρολογικού δικτύου υποπίνακα & εγκατάσταση αυτόματης ασφάλειας προστασίας 23/05/17
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10,60 τετραγωνικών μέτρων, περσίδων (στοράκια) πλάτους 25χιλιοστών 04/05/17
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) ψηφιακού μετρητή αποστάσεων 26/04/17
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων μπλοκ ενημερωτικών σημειωμάτων για το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας, καθώς και δέκα (10) σφραγίδων 10/04/17

Σελίδα 1 από 2