Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12 18/02/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ραφιών ντέξιον 13/02/19
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή & συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 15/01/19
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων 22/11/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον έλεγχο, επισκευή & συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 17/10/18
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών & εξαρτημάτων 12/10/18
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή της ταράτσας του Κ.Τ.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης 07/09/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εντύπων 07/09/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) DRUM, γνήσιου (original), για φωτοτυπικό XEROX C118 05/06/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) DRUM, γνήσιου (original) 04/05/18

Σελίδα 1 από 4