Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Μεταφ. & Επικοινωνιών Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Διενέργεια Εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β΄ περιόδου 2017 στην Ορεστιάδα 24/10/17
2 Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Α' περιόδου 2017 στην Ορεστιάδα 19/04/17
3 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2017 22/12/16
4 Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη στην Ορεστιάδα 21/10/16
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) τηλεχειριστηρίου αυτόματης γραμμής ελέγχου οχημάτων BEISSBARTH 10/08/16
6 Διενέργεια εξετάσεων στην Ορεστιάδα για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Α’ περιόδου 2016 17/03/16
7 Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων για μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 17/02/16
8 Πρόσκληση για Τεχνικό Έλεγχο των μοτοσικλετών με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό και έδρα την περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου 11/02/16
9 Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη 14/12/15
10 Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της γραμμής έλεγχου οχημάτων του ΚΤΕΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. 01/07/13

Σελίδα 1 από 2