Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Μεταφ. & Επικοινωνιών Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Διεξαγωγή εξετάσεων, Β΄ περιόδου 2018, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη 22/10/18
2 Διεξαγωγή εξετάσεων Α΄ περιόδου 2018, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη 16/05/18
3 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2018 11/01/18
4 Διενέργεια Εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β΄ περιόδου 2017 στην Ορεστιάδα 24/10/17
5 Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Α' περιόδου 2017 στην Ορεστιάδα 19/04/17
6 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2017 22/12/16
7 Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη στην Ορεστιάδα 21/10/16
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) τηλεχειριστηρίου αυτόματης γραμμής ελέγχου οχημάτων BEISSBARTH 10/08/16
9 Διενέργεια εξετάσεων στην Ορεστιάδα για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Α’ περιόδου 2016 17/03/16
10 Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων για μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 17/02/16

Σελίδα 1 από 2