Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Μεταφ. & Επικοινωνιών Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2019 10/01/19
2 Διεξαγωγή εξετάσεων, Β΄ περιόδου 2018, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη 22/10/18
3 Διεξαγωγή εξετάσεων Α΄ περιόδου 2018, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη 16/05/18
4 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2018 11/01/18
5 Διενέργεια Εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β΄ περιόδου 2017 στην Ορεστιάδα 24/10/17
6 Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Α' περιόδου 2017 στην Ορεστιάδα 19/04/17
7 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2017 22/12/16
8 Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη στην Ορεστιάδα 21/10/16
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) τηλεχειριστηρίου αυτόματης γραμμής ελέγχου οχημάτων BEISSBARTH 10/08/16
10 Διενέργεια εξετάσεων στην Ορεστιάδα για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Α’ περιόδου 2016 17/03/16

Σελίδα 1 από 2