Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών 30/10/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περιοδική εκπαίδευση του Τεχνικού Διευθυντή ΚΤΕΟ 25/10/18
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δέκα σφραγίδων 25/10/18
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια-τοποθέτηση τριών κάθετων περσίδων με μηχανισμό 25/10/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 10/08/18
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια-τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου dexion και ενός τραπεζιού εργασίας 25/07/18
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6 κιλών και μίας πυροσβεστικής φωλιάς 25/07/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια-τοποθέτηση –προγραμματισμό τριών ανιχνευτών κίνησης και πέντε πυρανιχνευτών καπνού, πέντε βάσεων πυρανιχνευτών, μιας μπαταρίας 12V-7,2 AH, καλωδίωσης 200,00μ. λόγω επέκτασης της υπάρχουσας εγκατάστασης 25/07/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος 07/06/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον έλεγχο-επισκευή ενός φωτοτυπικού μηχανήματος 07/05/18

Σελίδα 1 από 3