Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκτύπωση

espa1420


«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΑΡΩΝ – ΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ»

 υποέργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΑΡΩΝ – ΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ»

Η πράξη αφορά στην βελτίωση-ανακατασκευή της επαρχιακής οδού Κομάρων - Ελιάς με αφετηρία μέτρησης Χ.Θ.0+000 την έξοδο του οικισμού των Κομάρων έως την είσοδο του οικισμού Ελιάς. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 7.750,00 μ.

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου αφορά την βελτίωση-ανακατασκευή του Επαρχιακού οδικού δικτύου Κομάρων – Ελιάς και περιλαμβάνει κάθε είδους εργασίες: χωματουργικές, κατασκευής τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικές, σημάνσεως κλπ. οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της βατότητας του συγκεκριμένου επαρχιακού οδικού δικτύου.

Το έργο κρίνεται σκόπιμο δεδομένου ότι αποτελεί τη σύνδεση των οικισμών Κομάρων και Ελιάς και επιπλέον, θεωρείται σημαντικό διότι η κύρια μεταφορά των αγροτικών προϊόντων γίνεται μέσω της συγκεκριμένης οδού.

Είναι έργο προτεραιότητας κατά την ΠΑΜΘ δεδομένου ότι ενισχύει την περιφερειακή προσβασιμότητα μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με το δίκτυο υποδομών με έμφαση στην Οδική Ασφάλεια.

Ωφελείται άμεσα ο πληθυσμός των όμορων οικισμών, λόγω ασφαλέστερης μετακίνησης και μείωσης των ατυχημάτων.