Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Αποκατάσταση στέψης και πρανών υπερβλητού αναχώματος Πόρου και αποκατάσταση φθορών αναχώματος Γεμιστής 17/12/18
2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Περίληψη διακύρηξης του εργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ (ΚΕ 181003000)” 27/11/18
3 Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (Κ.Ε.181003000)» 21/11/18
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της ανάγκης προμήθειας ανταλλακτικών/υλικών καθώς και παροχής υπηρεσιών επισκευής/συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας 19/11/18
5 Διακήρυξη με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ» 16/11/18
6 Περίληψη διακήρυξης του έργου "Συντήρηση - αποκατάσταση στέψης και πρανών κυρίως αναχώματος Φερών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2018" 15/11/18
7 Ανακοίνωση Νο3: αφορά την αριθμ. Η-8608/17-10-2018 διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ» 13/11/18
8 Περίληψη διακήρυξης του έργου "αποκατάσταση αναχωμάτων περιοχής Σουφλίου" 09/11/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υπηρεσιακών οχημάτων (CPV50112100-4), της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου. 09/11/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών (cpv: 34913000-0 )/ παροχή υπηρεσιών - εργασιών επισκευής (cpv:50530000-9) για τα Μ.Ε. 123158 ΙΧ και Μ.Ε. 119028 Ι.Χ. 09/11/18

Σελίδα 1 από 21