Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της ανάγκης προμήθειας ανταλλακτικών/υλικών καθώς και παροχής υπηρεσιών επισκευής/συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας 10/04/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαλείων συντήρησης δρόμων καθώς και μεταλλικές ραφιέρες, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21/03/19
3 Παράταση ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 04/03/19
4 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 22/02/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων για την επισκευή-συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας 14/02/19
6 Αποστολη περιληψης διακήρυξης του εργου "προστασία πρανών με συρματοπλέγματα στο χείμαρο Ιτέας" 29/01/19
7 Αναβάθμιση λειτουργίας δικτύων φωτεινών σηματοδοτών Εθνικής Οδού Νο2 Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου 18/01/19
8 Περίληψη Διακήρυξης για την κατασκευή του εργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ Π. ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΡΙΟΥ - ΚΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΛΑΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΟΦΗΣ" 15/01/19
9 Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ «ΜΠΕΪΛΙ» ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ» 14/01/19
10 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για δημοσίευση 29/12/18

Σελίδα 1 από 22