Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟ51 Β.ΕΒΡΟΥ» 13/08/19
2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 05/08/19
3 Δομική ενίσχυση αναχώματος ρέματος περιοχής Σφαγείων Ορεστιάδας 08/07/19
4 Προμήθεια δυο φορτηγών με επίπεδη καρότσα, τεσσάρων θυρών – πέντε θέσεων, τετρακίνητων 4χ4, με μέγιστο μικτό βάρος έως 3500 kg και πετρελαιοκινητήρα έως 2500 κυβικών εκατοστών και ενός φορτηγού με επίπεδη καρότσα, δυο θυρών – τεσσάρων θέσεων , τετρακίν 04/07/19
5 Δημοσίευση του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: ΄΄Επισκευή ηλεκτροκινητήρα Μ.Τ. αντλιοστασίου κεφαλής Άρδα΄΄ 26/06/19
6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 25/06/19
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: "Μίσθωση μηχανημάτων έργων και φορτηγών για εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και τάφρων αρμοδιότητας της Π.Ε. Έβρου ετών 2019-2020" 24/06/19
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση ΚΗΙ 4048 της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου 14/06/19
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση ΚΗΙ 4036 της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου 14/06/19
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση ΚΗΗ 4116 της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου 14/06/19

Σελίδα 1 από 23