Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών και μικροϋλικών για τη λειτουργία του αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα» 15/06/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υγρών καυσίμων 11/06/18
3 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτυού Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 25/05/18
4 Περίληψη διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α1-Α5 ΠΥΘΙΟΥ» 23/05/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την επισκευή οχημάτων 15/05/18
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση υπηρεσιακών οχημάτων της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου 11/05/18
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υγρών καυσίμων 29/03/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση υπηρεσιακών οχημάτων της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου 22/03/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση πολυμηχανημάτων της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου 22/03/18
10 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση της παραγράφου (2γ) του άρθρου 32 του ν.4412/16 μεσω του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 12/03/18

Σελίδα 1 από 18