Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υγρών καυσίμων 29/03/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση υπηρεσιακών οχημάτων της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου 22/03/18
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση πολυμηχανημάτων της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου 22/03/18
4 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση της παραγράφου (2γ) του άρθρου 32 του ν.4412/16 μεσω του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 12/03/18
5 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση της παραγράφου (2γ) του άρθρου 32 του ν.4412/16 μέσω του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» 12/03/18
6 Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για υπηρεσιακά οχήματα της Π. Ε. Έβρου. 07/03/18
7 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΄΄ΝΕΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ΄΄ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ», υποέργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» 23/02/18
8 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του υποέργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 21/02/18
9 Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 20/02/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών προμήθειας υγρών καύσιμων (πετρελαίου κίνησης & αμόλυβδης βενζίνης) 14/02/18

Σελίδα 1 από 17