Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση ΚΗΙ 4048 της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου 14/06/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση ΚΗΙ 4036 της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου 14/06/19
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση ΚΗΗ 4116 της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου 14/06/19
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την προμήθεια ανταλλακτικών - έλεγχο - επισκευή & service φωτοαντιγραφικού μηχανήματος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 20/05/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της ανάγκης προμήθειας ανταλλακτικών/υλικών καθώς και παροχής υπηρεσιών επισκευής/συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας 10/04/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαλείων συντήρησης δρόμων καθώς και μεταλλικές ραφιέρες, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21/03/19
7 Παράταση ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 04/03/19
8 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 22/02/19
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων για την επισκευή-συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας 14/02/19
10 Αποστολη περιληψης διακήρυξης του εργου "προστασία πρανών με συρματοπλέγματα στο χείμαρο Ιτέας" 29/01/19

Σελίδα 1 από 22