Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων για την επισκευή-συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας 14/02/19
2 Αποστολη περιληψης διακήρυξης του εργου "προστασία πρανών με συρματοπλέγματα στο χείμαρο Ιτέας" 29/01/19
3 Αναβάθμιση λειτουργίας δικτύων φωτεινών σηματοδοτών Εθνικής Οδού Νο2 Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου 18/01/19
4 Περίληψη Διακήρυξης για την κατασκευή του εργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ Π. ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΡΙΟΥ - ΚΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΛΑΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΟΦΗΣ" 15/01/19
5 Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ «ΜΠΕΪΛΙ» ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ» 14/01/19
6 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για δημοσίευση 29/12/18
7 Αποκατάσταση στέψης και πρανών υπερβλητού αναχώματος Πόρου και αποκατάσταση φθορών αναχώματος Γεμιστής 17/12/18
8 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Περίληψη διακύρηξης του εργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ (ΚΕ 181003000)” 27/11/18
9 Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (Κ.Ε.181003000)» 21/11/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της ανάγκης προμήθειας ανταλλακτικών/υλικών καθώς και παροχής υπηρεσιών επισκευής/συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας 19/11/18

Σελίδα 1 από 21