Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (αφορά την αριθ. 01/2017 Διακήρυξη του Διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ») 14/09/17
2 Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών - μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας από χιονοπτώσεις για την χειμερινή περίοδο 2017-2018 στο οδικό δίκτυο Π.Ε. ΈΒΡΟΥ – Π.Α.Μ.Θ. 13/09/17
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας καυσόξυλων για τα εργοτάξια Αλεξανδρούπολης - Άνθειας και Σοφικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 11/09/17
4 Περίληψη διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «παροχής υπηρεσιών-μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας από χιονοπτώσεις για την χειμερινή περίοδο 2017-2018 στο οδικό δίκτυο Π.Ε. ΈΒΡΟΥ – Π.Α.Μ.Θ.» 18/08/17
5 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανημάτων, φορτηγών και επιβατικών οχημάτων για τα έτη 2017-2018 27/07/17
6 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2017 13/07/17
7 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Έβρου 2017 13/07/17
8 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας έτους 2017» 06/07/17
9 Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016” της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου 06/07/17
10 Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το υποέργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017” του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ” 06/07/17

Σελίδα 1 από 15