Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2018» (CPV-44811000-8) και (CPV-34922110-0) 05/10/18
2 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2018» (CPV-44113900-4) 05/10/18
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού υλικού, υλικού εκτυπώσεων και σχεδίων, ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης 500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας 04/10/18
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών - μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας από χιονοπτώσεις για την χειμερινή περίοδο 2017-2018 στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Έβρου 02/10/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καυσόξυλων για τα εργοτάξια Αλεξανδρούπολης, Άνθειας και Σοφικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου 01/10/18
6 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού της Π.Ε Έβρου: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ" του έργου: " «Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection»." 07/09/18
7 Προκύρυξη για την επισκευή αρμών και συναρμογών στην Ε.Ο. 51Β Έβρου 10/08/18
8 Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ" 06/08/18
9 Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΚΑΙ ΣΑΡΑΖΑΝΕΤ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 01/08/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ανταλλακτικών - εργασιών επισκευής και έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας - έλεγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Φεκ 1186/β/25-08-2003) για το Καλαθοφόρο (EBRO M-125) ΚΥ 5378 ΙΧ 20/07/18

Σελίδα 1 από 19