Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Προκύρυξη για την επισκευή αρμών και συναρμογών στην Ε.Ο. 51Β Έβρου 10/08/18
2 Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ" 06/08/18
3 Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΚΑΙ ΣΑΡΑΖΑΝΕΤ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 01/08/18
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ανταλλακτικών - εργασιών επισκευής και έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας - έλεγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Φεκ 1186/β/25-08-2003) για το Καλαθοφόρο (EBRO M-125) ΚΥ 5378 ΙΧ 20/07/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναβάθμιση και ανανέωση των συμβολαίων υποστήριξης των προγραμμάτων ACE ERP eCM 04/07/18
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών και μικροϋλικών για τη λειτουργία του αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα» 29/06/18
7 Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» 28/06/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών και μικροϋλικών για τη λειτουργία του αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα» 15/06/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υγρών καυσίμων 11/06/18
10 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτυού Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 25/05/18

Σελίδα 1 από 18