Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών - μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας από χιονοπτώσεις για την χειμερινή περίοδο 2017-2018 στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Έβρου

Εκτύπωση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΣΥΚΓΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Αλεξανδρούπολη 25-09-2018

Αριθ. πρωτ. H-7889


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32, παρ 2, περ. α του Ν.4412/16, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ – Π.Α.Μ.Θ.,κωδικός - CPV 90620000-9 (Υπηρεσίες Εκχιονισμού ),όπως περιγράφεται στην αριθ. 01/2017 Διακήρυξη (αριθ.πρωτ.:8509/11-09-2017, ΑΔΑ:6Β217ΛΒ-ΘΡΕ, ΑΔΑΜ:17PROC001934208 ) της ΠΕ Έβρου/ΔΤΕ , με δυνατότητα παράτασης-προαίρεσης πέντε (5) μηνών, δηλαδή έως 31/05/19 στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Έβρου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςpdf

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ