Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθείας υλικών για τα συνεργεία - εγκαταστάσεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθείας υλικών (ντουκοχρωμα- αστάρι-νάιλον-σχοινί-γκασμάδες- φτυάρια-λουκέτα-βύσματα μεταλλικά-αρίδες-πολυεστέρας- υαλόφυλλο-γρασαδόροι-λάμες σιδηροπρίονο-ηλεκτρόδια-δίσκοι κοπής & λείανσης) για τα συνεργεία - εγκαταστάσεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Έβρου.


Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για την προμήθεια υλικών ( Ντουκόχρωμα - αστάρι-νάιλον-σχοινί-γκασμάδες-φτυάρια-λουκέτα-βύσματα μεταλλικά-αρίδες-πολυεστέρας-υαλόφυλλο-γρασαδόροι- λάμα σιδηροπρίονο-ηλεκτρόδια-δίσκοι κοπής & λείανσης) για τα συνεργεία - εγκαταστάσεις του τμήματος συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς).

Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 23-10-2018 στις 14.30 π.μ. στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Ταχ. Διεύθυνση: Ι.Δραγούμη 1,ΤΚ 68132 Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνο: 25513-55837, 838 fax: 25513-55835,

-Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των 1.000 € με Φ.Π.Α. και η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό εξόδων της Π.Α.Μ.-Θ. ειδικού φορέα Κ.Α.Ε. 4311.1699.0001 του οικ. έτους 2018.

-Oι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Ε Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην υπόψη προμήθεια.

-Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν σε πιθανή επόμενη προμήθεια και θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών.

-Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

-Όλες οι νόμιμες κρατήσεις, θα βαρύνουν το μειοδότη.

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου).

-Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..

Η παρούσα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ και της Π.Ε Έβρου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης pdf


Μ.Ε.Π.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Α'β