Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών - εργασιών επισκευής βλαβών των ηλεκτρονικών χειριστηρίων, αλατοδιανομέων και των εκχιονιστικών λεπίδων του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

Αλεξανδρούπολη 23/10/2018

Αριθ. Πρωτ.: Η-8751

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την :

Προμήθεια ανταλλακτικών - εργασιών επισκευής βλαβών των ηλεκτρονικών χειριστηρίων ,αλατοδιανομέων και των εκχιονιστικών λεπίδων ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου για τα παρακάτω φορτηγά-εκχιονιστικά :ΚΗΥ5391, ΚΗΗ4103, ΚΗΗ4102, ΚΗΙ5638, ΚΗΥ5389, ΚΗΗ6511, ΚΗΗ6517, ΚΗΗ6512, ΚΗΗ6515, του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου.

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ,ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ :ΚΗΥ5391, ΚΗΗ4103, ΚΗΗ4102, ΚΗΙ5638, ΚΗΥ5389, ΚΗΗ6511, ΚΗΗ6517, ΚΗΗ6512, ΚΗΗ6515, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησηςpdf

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Α΄β