Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Aνακοίνωση Νο1 (Αφορά την Αριθ. Η-8608/17-10-2018 διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ANAΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Ι.Δραγούμη 1

Ταχ. Κωδ.: 68131 Αλεξ/πολη

Πληροφορίες : Θ. Πουλουτίδης

Τηλέφωνο: 25513-55813

TELEFAX: 25513-55845

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αλεξανδρούπολη 25/10/2018

Αρ. Πρωτ.: H-8885

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο1

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. Η-8608/17-10-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ»

Σας γνωρίζουμε ότι για την αριθ. Η-8608/17-10-2018 Διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μεταφερόμενων αυτόνομων αντλιών μεγάλης παροχής για τις ανάγκες Υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – Π.Ε. Έβρου με ΑΔΑ: 7ΜΟΒ7ΛΒ-7Θ5 και ΑΔΑΜ: 18PROC003866859, παρέχεται η παρακάτω διευκρίνιση προς διευκόλυνση υποβολής προσφοράς των οικονομικών φορέων:

Σύμφωνα με το Φύλλο Συμμόρφωσης το οποίο βρίσκεται στο Μέρος Γ¨' Παρατήματα, Τεχνικές Προδιαγραφές-Φύλλο Συμμόρφωσης της διακήρυξης, η απαίτηση με Α/Α 4 του Φύλλου Συμμόρφωσης στο οποίο αναφέρονται η ποσότητα των υπό προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων είναι η εξής Αντικείμενο της προμήθειας είναι η απόκτηση για λογαριασμό της Περιφέρειας ΑΜΘ 5 ( πέντε) τροχήλατων αντλητικών συγκροτημάτων μεγάλης παροχής. Ως εκ τούτο η Οικονομική Προσφορά στο αντίστοιχο έντυπο είναι για την προμήθεια 5 (πέντε) αντλητικών συγκροτημάτων.

Η ανακοίνωση για την συγκεκριμένη διευκρίνιση αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες της Π.Α.Μ.Θ. και την Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕ Έβρου και στο Επιμελητήριο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Πολιτικός Μηχανικός