Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προμήθεια αντλιών

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ANAΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Ι.Δραγούμη 1

Ταχ. Κωδ.: 68131 Αλεξ/πολη

Πληροφορίες : Θ. Πουλουτίδης

Τηλέφωνο: 25513-55813

TELEFAX: 25513-55845

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη 05/11/2018

Αρ. Πρωτ.: H-9253


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο2

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. Η-8608/17-10-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ»

Σας γνωρίζουμε ότι για την αριθ. Η-8608/17-10-2018 Διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μεταφερόμενων αυτόνομων αντλιών μεγάλης παροχής για τις ανάγκες Υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – Π.Ε. Έβρου με ΑΔΑ: 7ΜΟΒ7ΛΒ-7Θ5 και ΑΔΑΜ: 18PROC003866859, παρέχεται η παρακάτω διευκρίνιση προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων :

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Η ανακοίνωση για την συγκεκριμένη διευκρίνιση αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες της Π.Α.Μ.Θ. και την Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕ Έβρου και στο Επιμελητήριο.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Πολιτικός Μηχανικός