Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ΩΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1

Ταχ. Κώδικας : 68131

Πληροφορίες: Χρ Μαυράκη

Τηλ. : 2551355820

Fax : 2551355845

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αλεξανδρούπολη 7/11/2018

Αρ.Πρωτ.: Η – 9110

 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ΩΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΚΑΕ2014ΣΕ57200002της ΣΑΕ572

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 708.000,00€


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΆΦΟ (2γ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/16 (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

(Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ .78171)

Η Οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ - - ΚΟΙΔΗΣ Χ. ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

2. ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

3. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ΩΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.»

Εκτιμώμενης αξίας 570.967,74 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και β) τους όρους της παρούσας.

Διαβάστε την πρόσκλησηpdf