Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ «ΜΠΕΪΛΙ» ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ»

Εκτύπωση

Κατεβάστε τη Διακήρυξηpdf

Κατεβάστε το έντυπο ΤΕΥΔpdf