Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια-τοποθέτηση καλοριφέρ σε αντικατάσταση κατεστραμμένων για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Έβρου 10/12/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση «Χορωδιακό Φεστιβάλ Νέων (Χριστουγεννιάτικο) ΠΑΜΘ-ΠΕ Έβρου» (Ε.Φ. 4072/ Κ.Α.Ε. 0844.0001 Άξονας 2 - Μέτρο 2.2 - Κωδ. Δράση 181011013) 23/11/18
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μουσική κάλυψη για τη δράση «ΕΘΙΜΟ ΠΟΥΡΠΟΥΡΙ σε συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Διδυμοτείχου «ΔΙΔΥΜΑ ΤΕΙΧΗ» και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ισαακίου» 23/11/18
4 Προσκληση εκδήλωση ενδιαφέρ.για φλόγιστρα 21/11/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων με την Π.Α.Μ.Θ. έτους 2019 05/10/18
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αλλαγή κλειδαριών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου 20/09/18
7 Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της δράσης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA ΣΤΗΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 2018 17/08/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της δράσης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA ΣΤΗΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 2018» 10/08/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαμονή των υπευθύνων της διοργάνωσης RUN GREECE 2018 10/08/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη για τη δράση «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΥΝΗΓΩΝ» 06/08/18

Σελίδα 1 από 5