Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων με την Π.Α.Μ.Θ. έτους 2019 05/10/18
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αλλαγή κλειδαριών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου 20/09/18
3 Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της δράσης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA ΣΤΗΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 2018 17/08/18
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της δράσης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA ΣΤΗΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 2018» 10/08/18
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαμονή των υπευθύνων της διοργάνωσης RUN GREECE 2018 10/08/18
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη για τη δράση «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΥΝΗΓΩΝ» 06/08/18
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση «RUN GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2018» 06/08/18
8 Παράταση προθεσμίας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση και διαμονή 2 ατόμων για τη δράση «ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ» 31/07/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση "ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ" 26/07/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαμονή Διεθνών Κριτών -στελεχών για την 10th NOA Regatta Alexandroupolis 2018» 13/07/18

Σελίδα 1 από 5