Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αλλαγή κλειδαριών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

Αλεξ/πολη 20-09-2018

Αρ.Πρωτ. οίκ. 5751

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν.Μέριμνας ΠΕ Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάλυψη αναγκών της.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςpdf

Μ.Ε.Π

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/Α