Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια-τοποθέτηση καλοριφέρ σε αντικατάσταση κατεστραμμένων για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

Αλεξ/πολη 10-12-2018

Αρ.Πρωτ. οίκ. 7769

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν.Μέριμνας ΠΕ Έβρου σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ:6ΞΕ47ΛΒ-ΡΓ6 θα προβεί στην προμήθεια-τοποθέτηση καλοριφέρ σε αντικατάσταση κατεστραμμένων (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) και θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Είδος καλοριφέρ: 3-στυλο 905 18 φέτες (1 τεμάχιο), 4-στυλο 655 20 φέτες (1 τεμάχιο), 4-στυλο 655 8 φέτες (1 τεμάχιο), 3-στυλο 905 20 φέτες (1 τεμαχιο), 4-στυλο 655 8 φέτες (1 τεμάχιο). Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία μας και επί τόπου να εκτιμήσουν το κόστος.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (ιδιοχείρως/ ταχυδρομικώς/ με fax/ με e-mail) έως 12-12-2018 στις 8.30 π.μ. στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν.Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Ταχ. Διεύθυνση: Δήμητρας 19, 68131 Αλεξανδρούπολη, 1ος Όροφος, Τηλέφωνο: 25513-55327, fax: 25513-55338, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Τα στενά χρονικά περιθώρια της υποβολής προσφοράς οφείλονται στο γεγονός, ότι το δίκτυο θέρμανσης του κτιρίου μας έχει υποστεί σοβαρή βλάβη που χρήζει άμεσης αποκατάστασης λαμβανομένου υπ΄όψιν τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων στην χειμερινή περιόδο που διανύουμε.

-Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Ε Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια-υπηρεσία

-Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

-Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςpdf

Μ.Ε.Π

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/Α