Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Εκτύπωση

Γνωρίζοντας ότι τα επίσημα αποτελέσματα των Εκλογών θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια Πρωτοδικεία, αντιλαμβανόμενοι ωστόσο το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών, αναρτούμε προς ενημέρωσή σας τα αποτελέσματα των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου, όπως προκύπτουν από τα τηλεγραφήματα που έλαβε η Π.Ε. Έβρου, διατηρώντας κάθε επιφύλαξη.

Βουλευτικές Εκλογές 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Ψήφων pdf

21/09/15
2

Αποτελέσματα Ψήφων κατά Δημ.Τοπ. Κοινότητα και ανάλυση κατά Εκλογικό Τμήμα Α pdf

Αποτελέσματα Ψήφων κατά Δημ.Τοπ. Κοινότητα και ανάλυση κατά Εκλογικό Τμήμα Β pdf

21/09/15