Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Διεύθυνση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής-Τοπογρ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Εκμίσθωση εκτάσεων για σταβλικές εγκαταστάσεις
2 Βεβαίωση άρσης υποθήκης
3 Έκδοση τίτλου κυριότητας εποικισμού/αναδασμού
4 Δικαιολογητικά για την έκδοση χορήγησης τεχνικών στοιχείων
5 Δικαιολογητικά για την έκδοση χορήγησης αποσπάσματα χάρτου
6 Δικαιολογητικά για την έκδοση χορήγησης βεβαιώσεων